“NEN Group” MMC – New Engineering Network olaraq Azərbaycanda ilk dəfə “Laboratoriyalararası müqayisəli kalibrləmə” pilot layihəsinə start verdi!

“NEN Group” MMC – New Engineering Network olaraq Azərbaycanda ilk dəfə “Laboratoriyalararası müqayisəli kalibrləmə” pilot layihəsinə start verdi!

AZS ISO/IEC 17025:2020 “Sınaq və kalibrləmə laboratoriyalarının səlahiyyətliliyinə dair ümumi tələblər” standartının 7.7.2 maddəsinə əsasən laboratoriyalararası qarşılıqlı kalibrləmələrin aparılması tələbinin təmin edilməsi məqsədilə kalibrləmə laboratoriyaları arasında müqayisəli kalibrləmələrin həyata keçirilməsi tərəfimizdən ilk pilot layihə olaraq qəbul edilmişdir.

Laboratoriyalararası müqayisəli kalibrləmədə iştirak edəcək bütün laboratoriyalara müvəffəqiyyətlər arzu edirik!