Ölçmə vasitələrinin satışı, təmiri və kalibrlənməsi xidmətləri

Satış

 • Ölçmə vasitələri
 • Sınaq avadanlıqları
 • Məhlul və reagentlər

Təmir və bərpa

 • Elektronik avadanlıqların təmir edilməsi
 • Mexaniki avadanlıqların təmir edilməsi

Kalibrləmə

 • Təzyiq ölçmə vasitələri
 • Temperatur ölçmə vasitələri
 • Elektrik ölçmə vasitələri
 • Kütlə ölçmə vasitələri
 • Fiziki-kimyəvi ölçmə vasitələri
 • Mexaniki-həndəsi ölçmə vasitələri