NEN-20230515-2-0027 – Miryahya Rufullazadə

ISO 9001:2015 Keyfiyyəti idarəetmə sistemi üzrə maarifləndirmə və daxili auditor təlim kursunda iştirak etdiyi üçün təltif edilir!