NEN-20230515-2-0026 – Mirelmin Bababyev

ISO 9001:2015 Keyfiyyəti idarəetmə sistemi üzrə maarifləndirmə və daxili auditor təlim kursunda iştirak etdiyi üçün təltif edilir!